chung cư đẹp

.

Nhà chung cư giữa rừng cây

Nhà chung cư giữa rừng cây Nhà chung cư giữa rừng cây

Toàn bộ phức hợp được thiết kế phù hợp với các hệ thống kiến trúc Hindu truyền thống, trong đó quy định các nguyên tắc thiết kế, bố trí, định hướng và hình học không gian, cũng như tầm quan trọng của việc tạo ra kiến trúc hài hòa với thiên nhiên. Công ty thiết kế ...