chọn mua mây tre đan chất lượng

.

Bộ giường ngủ mây tre đan đẹp

Bộ giường ngủ mây tre đan đẹp Bộ giường ngủ mây tre đan đẹp

Danh sách và kích thước (cm): - Giường mây tre đan: 220 x 180 x 80 - Tủ mây lớn: 70 x 40 x 90 - Tủ mây nhỏ: 50 x 40 x 40 - Ghế mây dài: 120 x 45 x 40 - Bàn trang điểm: 100 x 60 x 70 - Ghế đẩu: 40 x 35 x30 - Gương lớn: ...