cảm hứng nhà đẹp từ sơn đoong

.

Lấy cảm hứng Sơn Đoòng để xây nhà

Lấy cảm hứng Sơn Đoòng để xây nhà Lấy cảm hứng Sơn Đoòng để xây nhà

Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ phần không gian của hang Sơn Đoòng hang, và cuộc sống của con người trong giai đoạn ban đầu của hang động. Khi bước qua một cánh cửa và bước trong không gian không có tường, không gian là một sự kết hợp của "khoảng trống." Hình dạng ...